Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
 
                                
 
 
Genel Özellikleri:
Bern Sözleşmesi ve CITES ile koruma altına alınan Caretta caretta, ve Chelonia mydas türlerinin üreme alanlarından bir tanesi de Fethiye Kumsalıdır. Fethiye-Göcek ÖÇKB dere içlerinde, deltalarda ve taban suyunun yüksek olduğu yerlerde yetişen Liquidambar orientalis (Günlük ağacı) ormanları endemik türler arasında yer alır. Günlük ağacından elde edilen sığla yağı kozmetik ve ilaç sanayide kullanılmaktadır. Göcek kara semenderi (Lyciasalamandra fazilae) bölgede yaşayan endemik hayvan türüdür.
 

      Fethiye, Anadolu’nun güneybatısında, Muğla İli’nin Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır. Yerleşim yeri olarak Mendos Dağı’nın eteğinde, iç körfezin hemen doğu kenarında bulunmaktadır.
     817 km2’lik bir alanı kapsayan bölge, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, kıyıları, tarihi ve kültürel özellikleri, yat turizmi açısından Göcek Körfezi ve Ölüdeniz (Belceğiz koyu) gibi henüz çok fazla tahribata uğramamış değerleri barındırmaktadır.
 
      Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisine; Fethiye İlçe sınırları içerisinde bulunan, Göcek, Çiftlik, Fethiye, Ölüdeniz Belediyeleri ile Karaçulha ve Çamköy Belediyelerinin bir kısmı girmektedir.
 
 
                                 
 
          
EKOLOJİK VE TARİHİ ZENGİNLİKLER
 
         Fethiye ve yöresindeki kıyılarda (600 m.’den az yüksekliklerde ) maki toplulukları, daha yükseklerde konifer ormanları yer almaktadır. Bu ormanlar karaçam, kızılçam ve sedir ormanlarıdır. Kıyılarda ise fundalıklar, zeytinlikler, meşelikler, narenciye bulunmaktadır. Ayrıca; Göcek, İnlice, Küçük Kargı, Yanıklar ve Günlükbaşı’nda yetişen sığla-günlük ağacıda endemik bir türdür.
      
 
Bölge diğer koruma bölgelerinde olduğu gibi fauna varlığı açısından oldukça zengindir.
 
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde; Şövalye Adası’ndan başlayarak, Fethiye Körfezi’nin batı ve kuzey batısında irili ufaklı adalar vardır. “Oniki Adalar” olarak anılan bu adaların her biri ayrı güzelliğe sahip tarihi ve kültürel eserlerle doludur.
 
 
Göcek Körfezi eskiden Pazar yeri olarak kullanılan bir liman olmasına rağmen günümüzde yat turizminin yoğun olduğu bir merkez durumundadır. İlk kuruluşunun M.Ö. 16. yy’da olduğu sanılan Fethiye, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. Antik adı Telmessos olan kentin önemli tarihi eserleri kaya mezarlarıdır. Ayrıca; Telmessos Tiyatrosuna ait antik duvar kalıntıları da önem taşımaktadır. Osmanlı döneminden kalan en önemli eser ise Cezayirli Camii’dir.
 
   
 
                                       
 
            Bölgenin önemli ot türleri ise tırtıl, deve dikeni, efek, kanyaşı, ayrık, topalak, sirken, yabani yulaf, yabani çulluk, narpız, tuzluk, ada çayı, salep, bağdibi, kara diken, sakız dikeni, Çakır dikenidir.
 
 
            Akdeniz havzası içinde 5 türle temsil edilen deniz kaplumbağalarından 3 tür (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea) ülkemiz sularında tespit edilmiştir. Bern Sözleşmesi ve CITES ile koruma altına alınan Caretta caretta, ve Chelonia mydas türlerinin üreme alanlarından bir tanesi de Fethiye Kumsalıdır. 1988 yılındaki Barcelona Sözleşmesi gereğince “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen bölge aynı zamanda Arkeolojik Sit alanıdır.  
 
          
 
 
DOĞAL VE FİZİKİ YAPI
 
Fethiye ve dolayları, Bakanlar Kurulu’nun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında 1. Derece Deprem Bölgesi olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında; Babadağ, Fethiye ve Ölüdeniz fayları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak çok sayıda küçük faylar yer almaktadır.
Fethiye ilçe merkezinin çevresi son derece verimli 1. sınıf sulu tarıma elverişli topraklar ile çevrilidir,
Seracılık yaygındır,
Fethiye sınırları içinde zengin krom, manganez ve kömür yatakları mevcuttur.
Toplam alanın yarısından fazlası orman ile kaplıdır. Göcek, İnlice, Küçük Kargı, Yanıklar ve Günlükbaşı’nda yetişen Günlük ağacı (Liquidambar orientalis) ormanları yurdumuzda bulunan endemik türdendir,
Bölgede, tipik olarak Akdeniz Bölgesi iklim özellikleri görülmektedir,
Fethiye körfezi su toplama havzasını drene eden başlıca akarsular, batıdan doğuya doğru, Tersakan, Çayboğazı, Değirmenboğazı, Çerçi, Üzümlü ve Murtbeli dereleridir. Drenaj alanı itibariyle Çayboğazı dere havzanın en önemli akarsuyu olup yıl boyunca akışa sahiptir,
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde arazinin topoğrofik yapısı sebebiyle, yerleşimler ova özelliğindeki alanlarda yayılım göstermişlerdir.
 
 
İDARİ VE DEMOGRAFİK YAPI
 
Bölge içerisinde toplam 6 Belediye ve 6 Köy Mevcuttur.
 


 

                                    Özel Çevre Koruma  Sınırı
 
Bölgedeki yerleşmeler:
Fethiye, Göcek, Ölüdeniz, Çiftlik, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri
Gökçeovacık, İnlice, Yanıklar, Kargı, Keçiler ve Kaya köyleri’dir.
 
BÖLGENİN TURİZM KAPASİTESİ
 
Bölgede turizm sektörü, tarımın ardından 2. derece önemli geçim kaynağıdır.
Fethiye’de; 2001 yılı itibariyle, işletme belgeli, yatırım belgeli ve kaymakamlık belgeli olmak üzere toplam 900 tesis, 42,266 yatak kapasitesi mevcuttur.
 
 
 
 
 
  
Bölgede alternatif turizm faaliyetleri yer almaktadır (Babadağ’da yamaç paraşütü, Likya yolunda trekking, sualtı dalışı , wind-surf, su kayağı, jet-ski, parasail, ringo, kano-kayaking, binicilik).
 
Göcek , yat turizmi açısından önemli bir uğrak merkezidir.
Fethiye ilçe sınırları içinde 18 adet ada yer almaktadır. Bu adaların başlıcaları; Şövalye , Kızılada, Katrancı, Delikli , Tersane, Domuz, Yasıca, Gemile, Ayenikola, Karacaören adalarıdır.