Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi
Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi
 
 
 
Genel Özellikleri: Bölgedeki önemli doğal kaynaklardan olan ve Pamukkale Travertenlerini oluşturan termal su kaynakları geniş bir bölgeyi etkilemiş olup bu kapsamda sıcaklıkları 35-100˚C arasında değişen 17 sıcak su kaynağı bulunmaktadır.
 
 
 
                                                
 
Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi; Denizli ili, Akköy ilçesine bağlı 2 belde ve 2 köyden oluşmaktadır. Denizli İlinin 20 km kuzeybatısında, kendine has jeolojik yapısı ve tarihi değerleri ile öne çıkan bir bölge olup; Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi ve Yeniköy yerleşim alanlarını içine alır. Güneyde Baba Dağları, kuzeyde Büyük Çökelez ve Küçük Çökelez Dağları bulunmaktadır.
 
       
 
Bölgede, kahverengi orman toprağı ile koluviyal toprak olmak üzere iki ana toprak grubu yer almakta olup, doğal bitki örtüsüne daha çok; dere kenarları, tarım alanları arasında kalan sınır çizgileri ile koru, otlak ve tarıma uygun olmayan tepelerde rastlanır.
 
Hierapolis plato düzlüğünde, gözle görülebilir doğal kitle yeşillikleri Nerium oleander (zakkum) ile Ficus Inur ve Vitex Agnus Castus grupları vardır. Otsu bitkilerden bazı türler, mevsimlere bağlı olarak ve geçici yaprak-çiçek renk etkileriyle kendilerini belli etmektedir.
 
 
 
Maki ve geniş orman vejetasyonu daha çok platonun kuzeydoğusundaki yüksek tepelerde yer almaktadır. Ayrıca, Çürüksu Ovası' nın tarım bitkileri dokusu, polikültür tarıma dayalı çok geniş bir yeşil örtüyü oluşturmaktadır.
 
Çökelez Dağı' nın güney yamacında, büyük bir kristal kitlenin hemen önündeki kalker katmanların arasından çıkan termal sular, ülkemizde doğal bir anıt olan Pamukkale'yi oluşturmaktadır. Pamukkale Travertenleri, güneyde Kadı Deresi yakınındaki Domuz Çukuru adı verilen alandan başlayarak, kuzeydeki Nekrapol' ün son mezarının yakınından akan Çaltık Deresi'ne kadar uzanan bir alanda gözlenir.
 
Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde Pamukkale Travertenleri'ni oluşturan sıcak su kaynaklarının çıktığı fay zonunun kuzey- batısında yer alan Karahayıt Jeotermal Kaynakları bölgenin önemli bir sağlık ve turizm merkezi olmasını sağlamıştır.Söz konusu suların sıcaklığın ve kimyasal kompozisyonu farklı nitelikte olup bu durum Karhayıt Beldesi'nde gözlenen kırmızı travertenlerin oluşmasını sağlamıştır. Karahayıt çevresindeki yüksek jeotermal potansiyeli doğal dengesine uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Kurumumuz, Denizli Valiliği ve MTA arasında koordineli çalışmalar yürütülmektedir.
 
 
                                               Hierapolis