Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi

MARMARA DENİZİ VE ADALAR ÖÇKB
 

İlanı: 4 Kasım 2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilmiştir.

İller: İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ

Genel Bilgi: Marmara Denizi ve içerisinde bulunan Adalar binlerce yıllık bir birikimin mirası olan doğal yapısı, zengin flora-faunası ve sosyo-kültürel dokusu ile Karadenize, Hazar Denizine ve Macaristan’a uzanan büyük bir parçanın özelliklerini yansıttığından nadir alanlardan biridir.

Hem Ege hem de Karadeniz için, Marmara Denizi eşsiz bir biyolojik koridor görevi görmektedir. Marmara Denizi’nde Kırmızı Veri Kitabında yer alan Akdeniz foklarını da içeren 52 denizel tür bulunmaktadır. Marmara Denizi’nde 200 balık türü yaşamaktadır. Aynı zamanda birçok göç yapan türün yumurtlama alanıdır.

Ayrıca,  İstanbul ve Çanakkale Boğazları da biyolojik koridor görevi görmeleri nedeniyle Karadeniz ve Akdeniz’in biyoçeşitliliği için büyük önem taşımaktadır.

Özel çevre koruma bölgesi ilanıyla birlikte alanda doğal değerleri, ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik süreçleri analiz etmek üzere; biyolojik çeşitlilik, sosyo- ekonomik yapının tespiti ve taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik yoğun bilimsel çalışmalar yürütülecektir. Bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen veriler kullanılarak Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinin yönetim planı hazırlanacaktır.

Koruma amaçları ve koruma statüsü belirlenmiş olan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinin sahip olduğu doğal değerlerin akılcı kullanımı, bu alanlardaki doğal yaşamının devamlılığının sağlanması ve ekosistem istikrarının devam ettirilebilmesi için; bölgenin yönetiminde bütünleşik ve sürdürülebilir modellerin yer aldığı yönetim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.  Bu yönetim stratejisi ise alanın yönetim planının hazırlanması ile ortaya konulacaktır.

Doğal değerlerin, ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik süreçlerin analiz edildiği ve alanda ilgili tarafların yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerin de dikkate alındığı, yönetim kriterlerinin belirlendiği bir planlama süreci sonunda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinin yönetim planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.