Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Özel Çevre Koruma Bölgeleri

DALYAN İZTUZU PLAJI AVRUPA'NIN EN İYİ PLAJLARI LİSTESİNDE

05 Haziran 2014
Dünyanın en büyük seyahat sitelerinden TripAdvisor kullanıcıları, Avrupa'nın en iyi 10 plajını seçti. Listede bir Türkiye'den de bir plaj var. Dünyanın en iyi plajı, aynı zamanda UNESCO dünya mirası statüsünde de olan ve içinde çok sayıda adacıklar bulunan Brezilya'nın Baia do Sancho plajı oldu. Ülkemizde ise Muğla Dalyan'da 4,5 km uzunluğundaki İztuzu Plajı, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan ender plajlardan biri. Plaja, Caretta caretta'ların yumurtalarını bırakmasından dolayı 'Kaplumbağa Plajı (Turtle Beach)' da deniyor. (Basından)

                   

 

Dünya denizlerinde yaşayan deniz kaplumbağası türlerinin hepsi yayılış alanlarının tamamında veya önemli bir bölümünde nesli yok olma tehlikesinde olan "Tehlike Altındaki Türler" ya da yakın gelecekte muhtemelen tehlike altında olacak "Tehdit Altındaki Türler" kategorisinde bulunmaktadır. Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlanan kırmızı listede Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde düzenli olarak yuva yapan iki türden Chelonia mydas ve Caretta caretta "tehdit altında" olan hayvanlar olarak tanımlanmaktadır, çünkü bu tür deniz kaplumbağalarının populasyonları, insan aktivitelerinin bir sonucu olarak farklı derecelerde büyük oranda azalmıştır.
Deniz kaplumbağalarının neslinin devamı, öncelikle üremek için kullandıkları kumsalların, beslenme, kışlama ve göç alanlarının doğal durumlarında korunabilmesine bağlıdır. Bu durumda deniz kaplumbağalarının korunması sadece bir tür koruması olmaktan çıkmakta, kara ve deniz habitatlarının kesiştiği kıyı ekosisteminin korunabilmesiyle mümkün olabilmektedir. Kıyı ekosistemini olumsuz etkileyebilecek her türlü faaliyet diğer canlı türlerine olduğu gibi deniz kaplumbağalarına da zarar vermektedir.
Bu kapsamda, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğundaki korunan alanlarda; nadir, nesli tehlikede, tehlikeye düşebilir bitki ve hayvan türlerinin bulundukları bölgelerdeki popülasyonların tespit edilmesi; bunlara yönelik tehditlerin belirlenmesi ve korunmalarına yönelik çalışmaların geliştirilmesi amacıyla projeler yaptırılmaktadır.
Bu önemli türlerden biri de Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Çalış, Belek, Patara ve Göksu deltası Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ndeki kumsal alanlarında yuvalayan Caretta caretta ve Chelonia mydas deniz kaplumbağalarıdır. Bununla birlikte, Köyceğiz-Dalyan ve Göksu Deltası kumsal alanları Trionyx triunguis olarak bilinen Nil Kaplumbağası türü tarafından da yuvalama alanı olarak kullanmaktadır.
Kumsalarda her yıl bilimsel amaçlı yapılan çalışmalarda, yuvalama periyodu olan Mayıs-Ekim ayları içerisinde deniz kaplumbağalarını olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerin minimuma indirilebilmesi, önceki yıllarda başlatılan popülasyon izleme çalışmalarının devamlılığını sağlayarak; koruma-kullanma dengesi içerisinde alınması gereken tedbirlerin uygulanması, bölgede turizm faaliyetlerinin ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ile örtüşmesinden kaynaklanan sorunların eğitim ve bilinçlendirme yoluyla aşılmasını sağlamak amacıyla, sürekli izleme çalışmaları yürütülmektedir. Söz konusu izleme çalışmaları ile ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ilgili protokollerin hükümleri ile eylem planlarının uygulanması amaçlı faaliyetlerde yerine getirilmektedir.
 
            
 
1990’lı yıllardan itibaren gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar gerek yerli ziyaretçiler gerekse yabancı ziyaretçiler tarafından takdirle karşılanmış ve Dalyan, İztuzu kumsalı Kumsalı İngiliz "The Times" gazetesi okuyucuları tarafından 2008 yılında "Avrupa'nın En İyi Açık Alanı" unvanını kazanmıştı. 
 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır