Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Özel Çevre Koruma Bölgeleri

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL YÖNETİM PLANI TAMAMLANDI

16 Temmuz 2014
KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL YÖNETİM PLANI TAMAMLANDI
KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL YÖNETİM PLANI TAMAMLANDI
KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL YÖNETİM PLANI TAMAMLANDI
KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL YÖNETİM PLANI TAMAMLANDI
KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL YÖNETİM PLANI TAMAMLANDI
Güney MedPAN projeleri kapsamında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, merkezi ve yerel yönetimler işbirliğiyle WWF-Türkiye tarafından yürütülen bu uluslararası proje ile Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Yönetim Planı hazırlandı.
18.01.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen Kekova Özel Çevre Koruma Alanı 2002 yılında gerçekleştirilen “Likya Kıyılarında Ekolojik Bölge Ölçekli Koruma ve Sorumlu Turizm Projesi, Denizel Biyolojik Zenginlik Araştırması” bulgularına dayanılarak, 8/11/2006 tarihli ve 2006/11266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile batıda Uluburun’a kadar olan sınırları Kaş-İnceburun’u da içine alacak şekilde genişletilmiş, adı Kaş – Kekova Özel Çevre Koruma Alanı olarak değiştirilmiştir.
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) denizel alanı, sahip olduğu 1.000’den fazla denizel tür ile Doğu Akdeniz’in en zengin alanlarından biridir.
Denizlerde oluşturulan koruma alanları; hassas alanların, nesli tehlike altındaki türlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması; balıkçılık sahalarının verimliliğinin artması, kontrollü avcılık yapılması ve denizel alanda yapılan tüm faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemli bir araçtır.
Bu doğrultuda Kaş-Kekova ÖÇKB Denizel Yönetim Planı ile, bölgenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik değerlerinin korunarak kullanması öngörülmektedir.
Kaş-Kekova ÖÇKB Denizel Yönetim Planı sürecinde sosyoekonomik, denizel bilimsel araştırmalar ve Ölüdeniz Alanı Taşıma Kapasitesi’nin belirlenmesi araştırmaları tamamlanmış, Kaş-Kekova bölgesinin değerleri (sualtı kaynakları, doğal, tarihi ve arkeolojik) ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, bölgedeki riskler ve sorunlar tüm paydaşlarla ortak belirlenmiş, ortak çözümler geliştirilmiş ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Yönetim planına dahil edilen bulgularla zonlama haritası çıkarılmıştır. Bu bilgiler, uygulama hedeflerinin belirlenmesine veri sağlamıştır. Bilimsel araştırmalarla birlikte, alan yönetimi alternatiflerini ve yararlı stratejileri açıklayan bir coğrafi bilgi sistemi desteğiyle denizde mekânsal planlamayı öneren yönetim hedefleri, paydaşların katılımıyla belirlenmiş; dalış turizmi, tur tekneleri, yerel balıkçılık faaliyetleri gibi alan kullanımlarının belirlendiği alan çalışmaları ve yasal değerlendirmeler tamamlanmıştır.
Yönetim planlaması süreci sonunda; alanın vizyonu, ideal hadefleri, uygulama hedefleri ve faaliyetlerinin tanımlandığı beş yıllık eylem planı hazırlanmıştır.
Kaş-Kekova ÖÇKB Denizel Yönetim Planı’nın vizyonu: “2031 yılında Kaş-Kekova ÖÇKB, doğal kaynakları ve tarihi mirası ile korunan, ekolojik değerler üzerindeki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin etkilerinin göz önüne alındığı, ilgili tarafların işbirliği ile deniz ve kıyı alanları için bütüncül bir yönetim planı takip edilerek, Akdeniz Havzası’na örnek olarak gösterilebilmelidir” şeklinde tanımlanmıştır.
Alanın yakın gelecekte etkin yönetilen ve kaynak değerlerinin sürdürülebilir şekilde kullanıldığı bir korunan alan olarak Akdeniz Deniz Koruma Alanları Ağı’nda yer alması için etkin bir uygulama süreci başlatılmıştır.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır